Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Vuxlärling

Vuxlärling

 

Ett växande antal kommuner bedriver lärlingsutbildning för vuxna för att tillgodose aktuella behov i det regionala arbetslivet. En förutsättning för statsbidrag är att det sker i regionalt samarbete (minst tre kommuner ska vara med) och att utbildningen planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och branschorganisationer eller andra företrädare för arbetsgivarna inom de samverkande kommunerna.

Utbildning av vuxlärlingar ska omfatta minst 400 och max 1600 gymnasiepoäng varav minst 70 % ska utföras på en arbetsplats (för s k särskild utbildning av vuxna gäller till ”övervägande del” istället för 70 %)

 Skolhuvudmän med Vux-lärlingar

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla