Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Svensk Gymnasielärling GLA

Svensk Gymnasielärling GLA

Efter ett initiativ från bl a Västsvenska Handelskammare kan några skolor inom några yrkesprogram erbjuda s k gymnasial lärlingsanställning. Förutsättningen är att arbetsgivare och fackliga organisationer träffat kollektivavtal för just denna anställning. Eftersom eleven är anställd får hen lön för tiden på arbetsplatsen.

Lönen är kollektivavtalad vilket innebär att det finns en minimilön som eleven är garanterad och som ökar för varje årskurs. De flesta arbetsgivarna har individuell lönesättning och det finns således också möjlighet att öka lönen efter prestationsförmåga.

Skolhuvudmän med gymnasial lärlingsanställning, GLA

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla