Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Studiestöd gymnasial lärling

Studiestöd gymnasial lärling

Elev som ännu inte fyllt 20 år och genomgår gymnasial lärlingsutbildning på heltid kan få s k lärlingsersättning för kostnaderna, dvs. måltider och resor under studietiden.

Bidraget är 1 000 kronor i månaden och utgår som komplement till studiebidraget (som eleven alltså måste ha rätt till). Ansökan (se blankett på www.csn.se) görs senast i juni inför varje läsår.

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla