Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Statsbidrag vuxlärling

Statsbidrag vuxlärling

 

Bidrag förutsätter att minst tre kommuner samarbetar för att, efter samråd ang behovet med arbetsgivare, regionen och Arbetsförmedlingen, genomföra lärlingsutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Statsbidragutbetalas till den kommun som står för ansökan med:

  • 50 000 kronor per årsstudieplats
  • 3 500 kr för varje handledare som utbildas
  • högst 40 000 kronor per årsstudieplats för ersättning till arbetsplatsen.

Gällande bestämmelser om statsbidrag för vuxlärlingar redovisas i detalj på www.skolverket.se

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla