Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Statsbidrag gymnasial lärling

Statsbidrag gymnasial lärling

 

Gällande bestämmelser om statsbidrag till lärlingsutbildning redovisas på www.skolverket.se som också anger aktuella tidpunkter för ansökningar. Bidragen syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen och att stimulera arbetsgivare att ta emot gymnasiala lärlingselever och att utbilda handledare.

Bidrag utbetalas:

  • till huvudmannen för utvecklingskostnader – högst 2 500 kronor per elev och termin
  • till arbetsgivare – högst 16 250 kronor per elev och termin samt ytterligare högst 5 000 kronor per elev och termin om arbetsgivaren har låtit handledaren genomgå handledarutbildning
  • till arbetsgivare för elever som har gymnasial lärlingsanställning (enligt lagen om GLA 2014:421) – högst 2 500 kronor per elev och termin

Om det är många som söker så minskar alla delar proportionerligt för samtliga sökande

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla