Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning

 Elever kan ansöka om att gå ett yrkesprogram som lärling men varje gymnasieskola bestämmer själv om man kan erbjuda utbildning i denna form. För närvarande finns gymnasial lärlingsutbildning i ca 150 skolor i alla delar av landet, i några skolor inom samtliga yrkesprogram, annars i några program. Även skolor som ännu inte har lärlingsutbildning är dock i allmänhet beredda att göra vad de kan för att tillgodose önskemål om lär-lingsutbildning – från sökande ungdomar eller från det lokala arbetslivet.

Arbetsgivare som tar emot lärlingar får ett särskilt statsbidrag som söks och administreras av skolan. Särskild ersättning utgår till arbetsgivare som låter någon medarbetare genomgå handledarutbildning. Även eleverna får – till skillnad från kamrater i de skolförlagda yrkesutbildningarna – ett månadsbidrag från CSN som ska täcka extrakostnader för resor och måltider på arbetsplatsen.

 

Skolhuvudmän med gymnasial lärlingsutbildning 2018

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla