Till startsidan

Bli medlem

 

Ansökan om medlemskap tecknas på detta formulär med uppgifter om skolan, av skolan utsedd kontaktperson, förteckning av medarbetare som enligt kontaktpersonens beslut ska ha tillgång till lösenord samt individuella mail/googleadresser till dessa. Uppgifterna kan när som helst ändras av kontaktpersonen men uppdateras annars efter regelbundna förfrågningar från Lärlingskompassens kansli.

Logga Google

Google Drive som kommunikationsplattform mellan medlemmar.

Bild på Google gmail.com

 Med några enkla klick kan ett Google-konto skapas och det är det enda som behövs. Många skolor runt i Sverige om har också Google som pedagogisk plattform i sin dagliga verksamhet.

Länk: Om du behöber ett konto! Och följ intruktionerna.

Hjälpinstruktion

För att få tillgång till den gemensamma samarbetsyta, GoogleDrive, behöver du fylla i formuläret här intill. Du behöver uppge kontaktuppgifter för din organisation och varav eller bli medlem.

Efter att formuläret fyllts i korrekt kommer du att få ett svarsmejl med länk till GoogleDrive eller Google-team-drive som det också kallas.

Än så länge sker handpåläggning för att ge behörighet men inom kort kommer detta att automatiseras så att tillgängligheten bli omedelbar.

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla