Till startsidan
  • Startsida
  • / Material och Verktyg
  • / Spana på ett yrke och praoappen

Spana på ett yrke och praoappen

 

Yrkesutbildning kan öppna vägar för fler unga till självförsörjning och spännande framtidsyrken. Men då måste det finnas en tydlig struktur för skolans s k breda vägledning. I ESF-projektet Yrkeskompassen har en sådan struktur byggts upp i modellen ”Spana på ett yrke” Modellen skissar ett idealläge med aktiviteter i förskolan, 1-3, 4-6 och 7-9 varefter det fjärde steget konkretiseras med förslag till uppgifter som eleverna ska utföra före, under och efter Prao. Denna fyrstegsmodell från Kungsbacka har kompletterats med ett digitalt verktyg, Praoappen LoopMe, för att leda och överblicka processen på både individ- och gruppnivå.

Länkar:


Bild-praou-film

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla