Till startsidan
  • Startsida
  • / Material och Verktyg
  • / Om ESF-projektet Yrkeskompassen

Om ESF-projektet Yrkeskompassen

Inom ramen för samarbetet i Lärlingskompassen fick Uddevalla och Kungsbacka 2017 ett anslag från Svenska ESF-rådet för att utveckla modeller som kan bidra till att öka yrkesutbildningarnas kvalitet och relevans. Arbetet har resulterat i en modell för skolans breda vägledning, ”Spana på ett yrke” med tillhö-rande digitala verktyg, Praoappenen (www.praoappen.se) en digital platskatalog för gymnasiala lärlingar och vuxlärlingar (www.larlingsplatsen.se) och en modell för kvalitetsuppföljning av APL, byggd på själv-skattningsenkäter från lärare och elever, med inspiration från Skolverkets BRUK, kompletterad med en modell för ämnesintegration med APL. Projektet avslutas i mars 2019.

En övergripande slutsats efter projektarbetet är att väsentliga förbättringar förutsätter tydligare uppdrag från skolhuvudmännen inkl krav på uppföljning av resultaten och, i synnerhet, stödresurser till implemen-terinsprocessen som i flertalet kommuner måste ses i ett flerårsperspektiv

Länk:

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla