Till startsidan
  • Startsida
  • / Material och Verktyg
  • / Lärlingsappen

Lärlingsappen LoopMe

Stora krav på ”lärlingslärare”

När en stor del av utbildningstiden är förlagd till arbetsplatserna ställs stora krav på ”lärlingslärare” för att eleverna ska uppleva en sammanhängande helhet i sin lärlingsutbildning.

Forskningsföretaget MeAnalytics har därför på Lärlingskompassens uppdrag specialkonstruerat en lärlingsapp, byggd på företagets IT-system LoopMe.

Med hjälp av Lärlingsappen LoopMe kan lärare, elever och handledare få ett stöd i dokumentationen, kommunikationen och planeringen av lärlingsutbildningens genomförande.

Så här går det till:

  • Lärare anger mål och uppdrag för sina kurser och kan löpande följa eleverna både på individnivå och gruppnivå. Men hjälp av appen kan lärare enkelt nå ut med information till hela gruppen samt ha en fördjupande dialog med varje elev kring lärprocessen.
  • Elever kan enkelt se vilka krav som ställs samt löpande följa sin egen utveckling. Varje elev rapporterar och reflekterar kring varje genomfört moment via appen som sedan läraren och handledaren kan kommentera. Appen ger eleven en direktkanal till sina lärare och kan ha en fördjupad dialog kring sin lärprocess, på praktikplatsen eller i skolan.
  • Handledarna kan se vilka förväntningar skolan har på praktikarbetet och får därmed en större möjlighet att förplanera olika arbetsmoment. Via elevernas rapporter får handledarna en inblick i lärlingens lärprocess och de kan därmed leda och stödja sin lärling mer effektivt. Appen ger även handledaren en direktkanal till lärlingens lärare.

Gå med i ett LoopMe forum!
Vill du bolla idéer med kollegor från samma yrkesprogram kring olika paket med uppdrag och taggar med koppling till en specifik kurs eller till ett helt yrkesprogram? Gåtill:


https://loopmenews.com/2018/04/04/vi-introducerar-loopme-forum-for-larlingslarare/

 

LoopMe-logga
Bilder association till loopmee

Prova gratis i 2 månader!

- LärlingsAPPen LoopMe är specialbyggd för lärlingsutbildning och APL

Kontakt

Carin Sävetun

Me Analytics AB

0738-51 75 05

Lansering av Lärlings

Lanseringen 29 januari 2016

Prenumerera på nya inlägg i APP-forumet

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla