Till startsidan
  • Startsida
  • / Material och Verktyg
  • / Kvalitetsuppföljning av APL

Kvalitetsuppföljning av APL

Många utredningsrapporter, senast från Skolinspektionen 2018, pekar på att APL i många skolor inte integrerats med skolarbetet på det sätt som föreskrivs i styrdokumenten - eleverna ser inte helhet och sammanhang i skolans undervisning. I ESF-projektet Yrkeskompassen har därför skapats en modell för enkel kvalitetsuppföljning, byggd på självskattningsenkäter till lärare och eleve. Enkäterna är gjorda med inspiration från Skolverkets BRUK men i Google Docs för att underlätta insamling, analys och kommunikation av resultaten till förvaltning, nämnd, programråd och andra intresserade

Länkar:

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla