Till startsidan
  • Startsida
  • / Material och Verktyg
  • / Ämnesintegration med APL

Ämnesintegration med APL

 

Som stöd för kvalitetsutveckling av APL har Lärlingskompassen utarbetat en modell för ämnesintegration. Den bygger en fritt utformad tematisk struktur där eleverna i anslutning till sina apl-perioder genomför olika uppgifter som rapporteras till både yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen. En tydlig och uppföljningsbar struktur är grunden för uthålligt arbete med ämnesintegration – men det krävs också tid för planering och uppföljning.

 

Lärlingsappen underlättar

Med Lärlingsappen LoopMe blir det lätt för lärarlaget att leda och följa elevernas upplevelser på både individ- och gruppnivå. En tydlig struktur tillsammans med det digitala verktyget skapar en portfolio där eleven kan se sitt eget lärande. Rapportgeneratorn med anonymiserade sammanställningar gör det också möjligt för skolledning och förvaltning att följa denna del av skolans arbete och rapportera resultat till programråd och liknande organ.

Länk:


Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla