Till startsidan
  • Startsida
  • / Aktuellt
  • / Ny webbkommunikation

Ny webbkommunikation

 

Ny hemsida - nya möjligheter. På årsmötet lanserades den nya layouten av hemsidan, larlingskompasse.se samt det nya sättet att kommunicera via webben. Tanken är att hemsidan ska hållas städad och fräsch där vi så tydligt som möjligt berättar och beskriver för utomstående vad lärlingskompassen är och varför den behövs. Samtidigt ska sajten också vara en “arbetsyta” för oss som arbetar med lärlingsutbildning.

Google som plattform. På hemsidan har vi därför under “Material & verktyg” skapat en Google-struktur där nätverkets medlemmar på ett enkelt och tillgängligt sätt kan samla internt material i egna mappar (obegränsat antal) och även byta erfarenheter, tips och idéer med varandra. Det är viktigt att detta görs i en plattform som är inkluderande i sin framtoning så att det är lätt för alla att få behörighet och åtkomst att jobba, oavsett vilket system som används på “hemmaplan” i den egna verksamheten.

Förenklad administration. Med Google som plattform kan vi också använda Google AppScript för att förenkla administrationen för alla inblandade genom automatik för bl a

  • tillträde, åtkomst till mappar vid ansökan om medlemskap
  • uppdatering av kontaktuppgifter till medlemmar och användare
  • andra utskick till medlemmar

Så här går det till. Varje medlemsskola lämnar aktuella uppgifter för skolan, bl a aktuell kontaktperson, faktureringsadress m.m via länken "sok-medlemskap.html". Uppgifterna fylls i via ett Google-konto och man behöver vara inloggad på en webbläsare (helst Chrome).

När medlemsskolans uppgifter är registrerade kan varje användare skaffa sig egen behörighet (samma formulär som ovan). Användaren behöver då ett Google-konto, t ex Gmail.com. Många har redan ett Google-konto genom skolan, för övriga är det lätt och kostnadsfritt att registrera sig. Användaren loggar in på sidorna med lösenordet från Google.

Varför individuella Google-konton? Vi rekommenderar att varje användare skapar ett personligt Gmail-konto och inte använder ett gemensamt konto. En upphovsman till en text behöver t ex ha rätt att själv hantera sina data, vilket sker per automatik då man använder Google. Hur uppdateras systemet? Kontaktpersonen får inför varje terminsstart automatiskt frågor om ev uppdatering av anmälda användare eller andra uppgifter. Kontaktpersonen kan när som helst ändra skolans uppgifter och varje enskild användare kan själv ändra sina kontaktuppgifter.

Glömt lösenordet? Varje enskild användare kan genom Google få hjälp om man tappat bort sitt lösenord. Användaren kan också själv avsluta sitt Google-konto.

 

Hör av er om något är oklart eller behöver förklaras.

Vänliga hälsningar
Conny Holm
Webbansvarig

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla