Till startsidan
  • Startsida
  • / Aktuellt
  • / Kvalitetsuppföljning av APL

Kvalitetsuppföljning av APL

 

Många utredningsrapporter, senast från Skolinspektionen 2018, pekar på att APL i många skolor inte inte-grerats med skolarbetet på det sätt som föreskrivs i styrdokumenten - eleverna ser inte helhet och sam-manhang i skolans undervisning. I ESF-projektet Yrkeskompassen har därför skapats en modell för enkel kvalitetsuppföljning, byggd på självskattningsenkäter till lärare och eleve. Enkäterna är gjorda med inspi-ration från Skolverkets BRUK men i Google Docs för att underlätta insamling, analys och kommunikat-ion av resultaten till förvaltning, nämnd, programråd och andra intresserade

Länk:

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla