Till startsidan
  • Startsida
  • / Aktuellt
  • / ESF-projektet Yrkeskompassen

ESF-projektet Yrkeskompassen

 

Inom ramen för samarbetet i Lärlingskompassen fick Uddevalla och Kungsbacka 2017 ett anslag från Svenska ESF-rådet för att utveckla modeller som kan bidra till att öka yrkesutbildningarnas kvalitet och relevans. Arbetet har resulterat i en modell för skolans breda vägledning, en digital platskatalog för gymna-siala lärlingar och vuxlärlingar (www.larlingsplatsen.se) och en modell för kvalitetsuppföljning av APL.

En övergripande slutsats efter projektarbetet är att väsentliga förbättringar förutsätter tydligare uppdrag från skolhuvudmännen inkl krav på uppföljning av resultaten och, i synnerhet, stödresurser till implemen-terinsprocessen som i flertalet kommuner måste ses i ett flerårsperspektiv

Länk:

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla