Till startsidan
  • Startsida
  • / Aktuellt
  • / Ämnesintegration med APL inkl Lärlingsappen

Ämnesintegration med APL inkl Lärlingsappen

 

Som en del i kvalitetsutvecklingen har i projektet också skapats en modell för ämnesintegration med APL. Modellen är generell och bygger på att eleverna inför, under och/eller efter apl-perioderna utför uppgifter som anknyter till kunskapsmålen i gymnasiegemensamma ämnen. Med stöd av Lärlingsappen kan elever-nas arbete med uppgifterna följas på både individ- och gruppnivå. Det blir också lätt att skapa portfolios där eleverna kan följa och reflektera över sitt lärande, själva eller tillsammans med kamrater och lärare.

Länk:

 

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla