Till startsidan
LÄRLINGSKOMPASSEN

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.

Lärlingsutbildning på gymnasiet

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att eleverna lär sig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en arbetsplats, där en handledare hela tiden följer elevens framsteg och hjälper dem framåt.

Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Framgångsfaktorer för lärlingsutbildning

  • Hur skapas volym och kvalitet i lärlingsutbildningen?
  • Hur ska samarbetet med arbetslivet gå till?
  • Hur kan lärlingsutbildningen komplettera den skolförlagda yrkesutbildningen?
NYHETER

Medlemskonferens 5-6 april

En tvådagars innehållsrik konferens i Uddevalla

Inbjudan och anmälan

_________

Nyhetsbrev december 2016

Läs nyhetsbrevet

_________

VO-konferens 30-31 mars 2017

En tvådagars konferens i Stockholm

Inbjudan och anmälan

_________

Lärlingsersättning

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före.

Mer information på CSN:s webb

_________

Därför behövs duktiga hantverkare

Se filmen från Wordskills Sweden

_________

Kontaktuppgifter
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla

Kommunvapen (Uddevalla)
Skolverket logotype