Till startsidan

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.

 

 

Hitta arbetsgivare!

 

Larlingsplatsen.se!

  • Vilka företag tar emot lärlingar?
  • Var hittar arbetsgivare handlingsinriktade ungdomar?

Finns din skola eller din region med på webbplatsen www.larlingsplatsen.se som utvecklats i samarbete med www.praktikplatsen.se Läs mer

 Lärlingsplatsen.se hjälper dig hitta din framtid!

  • 183 Ställen med lärlingsplatser.
  • 4 Utbildare runt om i Sverige.

Vägledningen måste stärkas

Yrkesutbildning kan öppna vägar för fler unga till självförsörjning och spännande framtidsyrken. Men då måste det finnas en tydlig struktur för skolans s k breda vägledning. Modellen ”Spana på ett yrke” erbjuder en sådan struktur OCH ett digitalt verktyg, Praoappen LoopMe, för att leda och överblicka processen på både individ- och gruppnivå.

Nätverket Lärlingskompassen

 På www.larlingskompassen.se finns material som kan vara intressant för ungdomar, lärare, vägledare, för-äldrar, rektorer eller skolhuvudmän.

 En del är öppet för alla, en del är förbehållet medlemmarna bland gymnasieskolor och vuxenutbildningar i hela landet.

Material och verktyg

Varje medlem har tillgång till så många Drivemappar som behövs för att samla eget digitalt stödmaterial för lärlingsutbildning, t ex uppdelat på olika yrkesprogram, eller samarbeta med andra -skolor, företag etc.

 På Driven läggs också gemensamt material .

 

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla